O webu

Vítejte na stránkách věnovaných zaniklé osadě Josefová (Neu Josefsthal), které vznikly dobrovolnou iniciativou lidí, jimž není lhostejná historie a současnost míst tohoto mnohdy výjimečného kraje. Zároveň se důrazně vymezují proti projevům jak levicových, tak i pravicových totalitních ideologií, proti předsudkům, které lidské myšlení a konání doprovázejí. Obsah stránek vznikl zpracováním veřejně přístupných zdrojů, jež jsou důsledně citovány.

Účelem stránek je jednak informovat návštěvníky a zájemce o nejdůležitějších událostech minulosti tohoto odlehlého a pozapomenutého místa, jednak vyjádřit úctu všem generacím jeho obyvatel, jejichž život zde byl nejenom každodenním zápasem o existenci, ale i důkazem lidské soudržnosti, houževnatosti, píle a respektu k přírodě.

Seznámíte se s informacemi o dějinách osady, které jsou zaměřeny na její historicky nejdůležitější část – sklárnu, na obyvatele a jejich profese, na zajímavou technickou památku – lesní železnici s pozemní lanovou dráhou nazývanou svážnice.

Dnes je Josefová místem zapomenutého času a lesního ticha. Přesto dokázalo oslovit a inspirovat. Spisovatel Vladimír Körner umístil do časoprostoru vymezeném městečkem Branná (dříve Kolštejn) a jesenickým vrcholem Vozkou (Führmannstein), jehož součástí je toto místo, fiktivní příběh své novely „Zánik samoty Berhof“, která byla poprvé vydána v roce 1973.