Verwendete Literatur

Literatur:

ŠTĚPÁN, ŠTĚRBOVÁ: Vývoj sklářského průmyslu na panství Branná, in Severní Morava, sv. 78/1999, Šumperk 1999.

ŠTĚPÁN, ŠTĚRBOVÁ: Vývoj sklářského průmyslu na panství Branná, in Severní Morava, sv. 79/2000, Šumperk 2000.

KOLEKTIV AUTORŮ: Kleine Chronik Kirch-Sprengel Geppersdorf, Pföhlwies, Stollenhau, Heinzendorf/March und Umgebung. Kreis Mährisch-Schönberg (Sudetenland). Druck und Verarbeitung: Offset Köhler KG, Gießen-Wieseck, 1988, s. 464 až 468.

ďELVERT, CH.: Zur Geschichte des Bergbaues und Hüttenwesens in Mähren und Österr. Schlesien, Brno 1866.

GELNAR, M.: Rekognoskace terénu v Jeseníkách ve vztahu k zaniklým sklárnám, in Archeologica technica 12, s. 66.

MELÍK, Zdeněk: Lesní dráhy v Jeseníkách, Olomouc 1986

GÁBA, Zdeněk: Úzkorozchodné dráhy a drážky na šumperském okrese, Šumperk, Vlastivědné muzeum v Šumperku, 2009

HÝBL, Štěpán: Historie zaniklé osady Josefová v katastru obce Nové Losiny : středoškolská odborná činnost, Šumperk: VOŠ a SPŠ Šumperk, 2013, 49 s. Vedoucí práce Pavel Mareš.

BÁRTA, Jan: Život na staré huti, Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v Praze, Praha 1935.

LIBŠTEJNSKÝ, Jan: Kapitoly z historie Rapotínské sklárny, strojopisná práce zaměstnance Rapotínských skláren, n. p., Rapotín 1976.

HOŠEK, Emil: Průmyslové podnikání na kolštejnském panství v 17. a 18. století, in Severní Morava, sv. 10/1964, Šumperk 1964.

HÖLL, Čestmír: Po stopách lesní dráhy Františkov – Josefová, in Moravský Sever, vydání ze dne 26.7.1999, Šumperk, s. 13.

BŘEZINA, Jan: Vlastivěda moravská, II. Místopis, Šumperský okres, Dr. Jan Březina, Brno, 1932, s. 332

KOLEKTIV AUTORŮ: Vlastivěda šumperského okresu, Okresní úřad Šumperk a Okresní vlastivědné muzeum Šumperk, 1993, s. 368

FRIEDRICH, Leo: Altvaterland. Das obere Teßtal mit seinem Seitentälern, Konz-Könen, 1986

Schriftquellen:

Státní okresní archiv Šumperk, fond Archiv obce Branná, inv. č. 235 (Mapa panství Kolštejn [dnes Branná] z roku 1788 kreslená Thomasem Widlakem).

Státní okresní archiv Šumperk, sčítací operáty Josefové z roku 1921: fond Okresní úřad Šumperk - I, inv. č. 1222

Heimatkreis Mährisch-Schönberg e. V., Bad Hersfeld, fond obce Neu Ullersdorf, inv. číslo nezjištěno.

Soukromá sbírka fotografií pana Petra Možného, Šumperk; pana Ladislava Matějíčka, Bludov.